Výstava ateliérových prací

Bydlení ve městě - Praha Zlíchov

Bc. Lukáš Chalabala

Anotace

Nájemní bytový dům tvoří tři objekty se samostatnými vchody, jež jsou propojeny společným podzemním parkovištěm. Jednotlivé objekty se přizpůsobují situaci a leží různě vysoko v závislosti na úrovni stoupajícího terénu. Rozdělením budov je pozemek přirozeně členěn, zachovává průhledy zahrada-ulice a vymezuje se poloveřejný a soukromý prostor pro obyvatele bytů. Dispozice domu podporují propojení interiéru s exteriérem. Vertikální komunikace jsou umístěny u fasády s výhledem a přístupem do zahrady. Samotné byty se rozkládají na menší ploše, přesto jejich řešení nabízí komfortní obytné pros­tory. Noční zóna s ložnicemi je orientována do klidnější zahrady, kdežto obývací pokoje na stranu s dalekými výhledy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA