Závěrečné práce

Městské lázně Praha 6

Bc. Tereza Kalinová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Mým cílem bylo navrhnout městské lázně do místa na rozhraní Střešovic a Veleslavína, která je obklopena souvislou výstavbou s převažující funkcí bydlení. Nabídnout primárně pro obyvatele Prahy 6, ale i širšího okolí, prostor, který  tato lokalita postrádá. Mým záměrem bylo vytěžit co nejvíce z této polohy a pozemku samotného a navrhnout zde dům, který čerpá z kladů daných polohou i reliéfem a zároveň zvyšuje atraktivitu místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.