Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Nárožní dům na Palmovce

Bc. Šimon Hájek

Anotace

Architektonická studie řeší projekt bytového domu s administrativní částí a kavárnou na Pražské Palmovce. Hlavním rysem stavby je převýšená věž na nároží. Celkem sedmi podlažní stavba obsahuje různé spektrum bytů situovaných k jižní fasádě a administrativní plochy při fasádě severní. Parter nabídne prostory obchodů a kavárny pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho