Závěrečné práce

Obytný dům s vybavením, Český ráj

Fousová Lucie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. V parteru stavby se nachází cukrárna a prodejna s čaji. V patře nad nimi se nachází byty a kanceláře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.