Výstava ateliérových prací

Bydlení ve městě - Praha Zlíchov

Jakub Nekola

Anotace

Bytový dům je umístěn na periferii Prahy v ulici Nový Zlíchov, místo je celkem dobře dostupné a v blízkosti přírody. Stavbu jsem se snažil zasadit do okolní zástavby rodinných domů a činžovních vil. Hmota bytového domu je rozdělena na dva schodišťové domy propojené podzemním parkovištěm. Snažil jsem se o co největší využít výhledů na Prahu a přístupů do zahrady. Zelené obytné střechy přístupné altány mohou sloužit k odpočinku a rekreaci a poskytují výhledy do údolí Vltavy. Mým cílem bylo navrhnout dostupné městské bydlení Projekt zahrnuje i menší obchod v parteru, neboť v okolí schází téměř veškerá občanská vybavenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA