Výstava ateliérových prací

Bydlení ve městě - Zlíchov

Pavel Svoboda

Anotace

Návrh řeší uliční zástavbu na Zlíchově, v hlavním městě Praha. Okolí nedisponuje dostatečnou bytovou zástavbou a občanskou vybaveností. Dále je pozemek dosti svažitý, ale díky tomu nabízí bohaté výhledy na protější břeh Vltavy. Mimo jiné nízká zastavěnost blízkého okolí navozuje přátelskou venkovskou atmosféru. Svým návrhem se snažím řešit dané slabosti místa a pozvednout jeho klady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA