Výstava ateliérových prací

Plavecký bazén Lanškroun

Natálie Poláková

Anotace

Plavecký bazén v Lanškrouně je součástí urbanistického konceptu nové čtvrti na rozhraní mezi městem a krajinou. Snažím se o vytvoření jemného a srozumitelného přechodu do okolní polní krajiny. Komunikace je vtažena směrem dovnitř zástavby a rozhraním vede pěší cesta lemována lučním kvítím. Hranici dotvářejí dva objekty občanské vybavenosti, bazén a mateřská školka, a středová zelená plocha pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr