Výstava ateliérových prací

Pardubice - Prokopka / bydlení ve městě

Bc. Victoria Cheremnykh

Anotace

Demolice bývalé továrny Prokrop v Pardubicich se uskutečnila v roce 2010. V současné době území je volné a má vysoký potenciál vzniku živé a atraktivní městské čtvrti. Řešené území se nachází v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout