Výstava ateliérových prací

Bydlení ve městě - Praha Výtoň

Bc. Hana Václavková

Anotace

Řešeným územím je oblast pražské Výtoně, ležící těsně u Vltavy a blízko centra města. Bytový dům se nachází na rohu ulic Na Hrobci a Na Výtoni. Stojí na malém a velmi netypickém lichoběžníkovém pozemku, který je vymezený dvěma sousedními budovami. K těmto budovám dům těsně přiléhá a dotváří tak souvislý blok. Mým cílem bylo účelně využít omezený prostor pozemku a vytvořit příjemné místo pro bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA