Výstava ateliérových prací

PODÉL ŘEKY OHŘE

Natálie Orihelová

Anotace

Projekt Podél řeky Ohře se zaměřuje na obnovení a zachování biodiverzity v krajině. Řeší její uspořádání a prostupnost ve velkém měřítku. Snaží se ukázat a rozvinou povědomí lidí o důležitosti rozmanitosti v krajině a vytvořit místa, která na nás budou esteticky působit a zároveň plnit svoji funkci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan