Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU

Peterková Tina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je doplnění nábřežní linie v Petrské čtvrti, blíže definované třídou Revoluční a ulicí Lannova, v návaznosti na předpolí Štefánikova mostu a návrh instituce Paměti národa. Budova má za cíl poskytnout adekvátní zázemí Institutu pro studium totalitních režimů a lépe naplnit jeho potenciál, vzdělávat širší společnost, protože znalost a pochopení moderních dějin považuji za velmi důležitou. Výraznou část budovy zabírá muzeum Paměti Národa, založené především na audiovizuálních nahrávkách pamětníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.