Výstava ateliérových prací

City above rails - hotel

Bc. Jan Nerud

Anotace

Cílem této práce bylo navržení hotelu v rámci ateliérového projekty City above rails. Zpracovávaná budova je hotel, který se nachází přímo proti budově pražského hlavního nádraží. Její pozice tak umožňuje náročnou funkci, jakou je například právě luxusní hotel. Budova je umístěna v samotném centru a její přímé napojení nejen na veřejnou dopravní infrastrukturu přináší návrhu značnou přidanou hodnotu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten