Výstava ateliérových prací

Klouby stezky mezi parky

Bc. Petr Lhoťan

Anotace

Navrhuji stezku a lávku jako jedno ucelené dílo, které svou jednoznačností člověku dodá jistotu i při překonávání bariéry, jakou je víceproudá silnice. Lávka je vytvořena ze stezky, využívá stejný profi l, materiály, geometrické tvarosloví.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov