Závěrečné práce

Základní umělecká škola Mělník

Tiralová Lucie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh základní umělecké školy v Mělníku. Snahou projektu bylo vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro žáky, ale zároveň také vytvořit komfortní podmínky pro zaměstnance a pedagogy při jejich práci.Budova ZUŠ nabízí širokou škálu učeben od velkých výtvarných atelierů až po malé učebny pro flétny a menší hudební nástroje. Návštěvníci objektu můžou využít veřejnou kavárnu nebo společenský sál v přízemí. Bakalářská práce zpracovává studii do podrobnosti projektové dokumentace pro stavební povolení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.