Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Dva Světy

Yurii Nalyvaiko

Anotace

Cílem projektu je vytvořit nový magnet, který bude vybaven různými funkcemi a novou architekturou. Vzhledem k obtížné stavební situaci poblíž KCP bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukce dopravního systemu na území. Kvůli tomu bylo uvolněno velké území za účelem výstavby multifunkčního souboru staveb. Díky kombinaci tradiční a bionické architektury je projekt rozdělen do dvou samostatných světů, které jsou na sobě zcela nezávislé.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík