Výstava ateliérových prací

Podél potoku Brusnice

Bc. Petra Pchálková

Ocenění

Anotace

Hlavním těžištěm návrhu se stalo místo původně probíhajícího toku potoku Brusnice – místo historických zahrad pocházejících z 16. století. Místo dnes zatrubněného toku, je provázáno historickými budovami – břevnovskými usedlostmi, z nichž některé zcela postrádají hlavní charakter. V navržené koncepci komplexu tzv. Gardens of wetlands má dnes toto utichající místo podobu nejen plochy vstřebávající a čistící srážky putující z okolních povrchů, ale také charakter zahrad s dalšími přídatnými funkcemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt