Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

STATENICE - STRATEGIE ROZVOJE OBCE

Votava Vladimír

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá rozvojem obce Statenice, která se nachází v bezprostřední blízkosti Prahy. Obec prodělala v posledních 25 letech dramatický růst, ovšem bez toho, aby se adekvátním způsobem rozvíjela občanská vybavenost. V první části práce se zabývám stabilizací krajiny v okolí obce, která je poškozená extenzivním růstem sídel. V druhé části pak zpracovávám strategii rozvoje obce samotné, od pojmenování nejdůležitějších problémů a příležitostí až po detaily důležitých veřejných prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.