Výstava ateliérových prací

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí

Bc. Anna Tyščenko

Anotace

Zpracování původního návrhu města v podrobnějším měřítku. Návrh náměstí v centru města v rámci prováděcího atelieru. Snaha o hospodaření s dešťovou vodou a ekologický přístup k navrhování. Vytvoření stavbení dokumentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa