Závěrečné práce

Lávka pro pěší a cyklisty

Bc. Alena Slabá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Lávka je osazena do horního cípu Císařského ostrova v Praze, přibližně do místa dnešního přívozu mezi Podbabou a Trójou.Lávka je koncipována jako lehká transparentní konstrukce založená na systému tensegrity s membránami. Dispozice lávky je trojpolová (rozpětí polí 105 metrů), se dvěma nástupními rampami, třemi pevnými a jednou návodní podpěrou a rampou na Císařský ostrov.   Konstrukce lávky je založena na systému tensegrity (tensional integrity), který objevil Buckminster Fuller v šedesátých letech minulého století. Jedná se o konstrukce namáhané pouze osovými silami, tahem v případě lan či membrán, tlakem v případě tyčí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.