Výstava ateliérových prací

Regulační plán Jesenice - Říčanská

Bc. Tomáš Lajský

Anotace

Návrh regulačního plánu pro nové centrum Jesenice, města ležícího 3 km za jižní hranicí hlavního města Prahy. V nově navrženém centru města Jesenice bude končit nová tramvajová trať od metra D Písnice právě do Jesenice a bude zde nové záchytné parkoviště pro Středočechy dojíždějící do Prahy za prací. Obsahem regulačního plánu bylo stanovit závazné podmínky pro uspořádání a využití veřejných prostranství a pro prostorové řešení zástavby na soukromých pozemcích. Návrh regulačního plánu navazuje na urbanistický projekt rozvoje celého města Jesenice, který byl zpracován v letním semestru 2020. Regulační plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a simuluje zpracování regulačního plánu přesně tak, jak se zpracovává v reálné praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.