Výstava ateliérových prací

Náměstí pro Vinoř

Alexandra Czerneková

Anotace

Řešeným územím je soukromý pozemek na Praze Vinoř v současnosti náležící křesťanskému centru Mariapoli (má být do budoucna pronajat městské části), společně s prostory u školy a u supermarketu, mezi nimiž se nachází. Místo má díky výhodné lokalitě potenciál být novým centrem setkávání pro občany Vinoře. Navrhuji propojený systém veřejných prostor, od ovocného sadu a kiosku poblíž obchodu, přes hlavní náměstí usazené mezi stromy a zelení, až k nově navrženému náměstíčku před školou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt