Výstava ateliérových prací

Ochutnávka Slavonic: Vinařství, Vinice a Restaurace

Michal Stejskal

Anotace

Zadáním bylo navrhnout novou budovu vinařství restaurace v areálu bývalého hospodářského zázemí. Nová budova má být úzce navázaná na vinici a na město Slavonice. Návrh se měl inspirovat požadavky stanovenými v Living Building Challenge.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.