Diplomové práce

REVITALIZACE AREÁLU SOĹNICE V POČEPLICÍCH

Hurná Dorota

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací opuštěného barokního areálu solnice v Počeplicích u Štětí. Krom revitalizace památkových hodnot historického objektu, řeší také doplnění o novostavby a úpravu parteru, které umožní nové využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.