Výstava ateliérových prací

Anotace

Cieľom projektu bolo navrhnúť sebestačné mobilné obydlie. Vybrala som si atypický princíp pohybu – pásový pohon. Objekt je inšpirovaný tankami z 1. svetovej vojny a mechanizmus pásov je prebratý zo stavebných a poľnohospodárskych strojov. Jednoduchý moderný design, čisté línie a minimum hrán odpútajú pozornosť od objektu samého k sýtym farbám okolitej prírody.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek