Výstava ateliérových prací

Ochutnávka Slavonic: vinařství, vince a restaurace

Saumya Omar

Anotace

Slavonice jsou městečko ležící na jihu České republiky. Nachází se na Moravě, jedné ze tří částí České republiky, poblíž hranic s Čechami a Rakouskem. Nachází se na křižovatce mezi Prahou, Brnem a Vídní. Historické centrum tvoří jádro městské struktury. Obytná zástavba a průmyslové oblasti města jsou volně spojeny s obrannými zdmi. Město stále nese tradiční středověký renesanční charakter. Ochrana kulturního dědictví je jedním z hlavních zájmů společnosti. Náš web se nachází na sever od města. Je klasifikován jako průmyslový areál, pole a otevřená zeleň. V blízkosti místa se nachází malý kostel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.