Výstava ateliérových prací

Mateřská škola na Břevnově

Kateřina-Matylda Topinková

Anotace

Návrh mateřské školy na svažitém pozemku v ulici U Kaštanu na Břevnově. Budova je členěna do třech pavilonů, spojených podzemní chodbou. Dva z pavilonů jsou určeny pro děti a každý z nich má kapacitu pro 24 předškolních žáků.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný