Závěrečné práce

Kulturní centrum Balthasara Neumanna

Kubů Kristýna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby kulturního centra v historickém jádru města Cheb. Kulturní centrum je navrženo na počest Balthasara Neumanna, a také je po něm pojmenováno. Budova bude obsahovat– galerii, knihovnu, multifunkční sál, administrativní prostor a kavárnu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.