Výstava ateliérových prací

HARRACHOV, OBCHVAT A SPORT

Vojtěch Bodlák

Anotace

Harrachov jako město sportu. Profesionálního i rekreačního. Sportovní aktivity jsou soustředěny na východní okraj Harrachova, kde je počítáno i s jejich rozvojem. Většina lidí však přijíždí za sportem od jihozápadu – z vnitrozemí ČR – a musí tak nejprve projet obytným územím, než dorazí ke svému cíli. Proto navrhuji jižní obchvat, poskytující přímou bez zatížení Harrachova. Harrachov je obkroužen a tranzit do Polska veden po okraji. V návaznosti transformuji území pod můstky v plnohodnotnou sportovní zónu. Dole s rekreačnějším „Václavákem“ – s dojezdem sjezdu, bazénem, sportovními halami, malými můstky a hotelem. A výše položeným profesionálním „Čerťákem“ – národním zimním stadionem – pro skoky, biatlon i jiné akce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel