Výstava ateliérových prací

Život je v plném proudu na Pankráckém náměstí

Bc. Anastasiia Bondarenko

Anotace

V rámci zadaní ateliéru souboru staveb byl zanalyzován prostor Pankráckého náměstí, hlavní dominantou kterého je Kongresové centrum Praha. Výsledným návrhem jsou tři polyfunkční objekty, kteří formují nový prostor náměstí a zajišťují aktivní využití. Jednotlivé objekty obsahují plochy pro bydlení a obchodní služby, hotel, restauraci, kanceláře, knihovnu, uměleckou školy s vlastní velkým sálem a společné podzemní parkování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík