Závěrečné práce

Komunitní centrum – dům kulturních a socialních služeb

bc. Sergey Petukhov

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout komunitní centrum – dům kulturních a socialních služeb pro obyvatele nově navrhovaného bytového komplexu a okolí v rámci přestavby areálu Smíchovského pivovaru. Stavba by měla uspokojovat kulturní, společenské a sportovní potřeby obyvatel dané části centra Prahy. Parter kulturního centra měl by komerční využití (kavárna a obchody). Stavba se nachází na plochém pozemku v blízkosti Vltavy. Objekt je pětipodlažní. Celé centrum se skládá ze tří základních hmot. Veškeré nově navrhované hmoty staveb mají navazovat na stávající zástavbu v severní části bloku a výtváří uzavřený čtyřhranný tvar s malým náměstím. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.