Výstava ateliérových prací

Stanice a město

Zdeněk Völfl

Anotace

Tato analytická práce zpracovaná jako příprava na diplomovou práci si klade za cíl zanalyzovat typologický vývoj stanice od prvních železničních nádraží po moderní multimodální uzly a zkoumat, jaký měly vliv na okolní město. Cílem bylo zabývat se nádražím/stanicí/multimodálním uzlem primárně z hlediska architektury a urbanismu, dopravně technickými hledisky se zabývá spíše okrajově. Zároveň chce nabídnout paletu příkladů. Součástí práce je zároveň přehled několika rozsáhlých transformací železničních uzlů v evropských metropolích a jejich kapacit, které mohou posloužit pro potenciální představu o nárocích na přepravní kapacity uzlů při návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký