Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM BŘEVNOV

Jan Stuchlík

Anotace

Bytový dům je umístěn na severně orientovaném prudce svažitém pozemku trojúhelníkového tvaru v městské části Praha-Břevnov s původní zástavbou vícepodlažních domů a rodinných vilek. Na tento neobvyklý tvar parcely dům reaguje svým půdorysem se zabolenými rohy. Z jižní ulice působí dojmem nízkého dvoupodlažního domu a ze severní strany, kde jsou 3 bezbariérové vstupy a vjezd do podzemních garáží, navazuje na koncept činžovních domů. Dům je tak svojí výškou ohleduplný ke všem okolním stavbám.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.