Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Bc. Ondřej Zgraja

Ocenění

Anotace

Na místě, které svojí strukturou připomíná spíše periferii města, ale na periferii neleží, hledám vhodný typ bydlení za daných podmínek - místo ve svahu, v řídce zastavěném území, obklopené různorodou výhodami i nevýhodami „vnitřní periferie.“ Místo je okolním kontextem nejasně určené, nejasná je tak i výsledná struktura nové zástavby. Oporou se stává téma zahradního města - navrhuji v tomto duchu společné bydlení v hustší zástavbě nízkých domů. Domy o třech bytech a společném dvorku leží v otevřeném sadu, která slouží jako předsálí pro děje odehrávající se uvnitř.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský