Výstava ateliérových prací

Triangl Hanspaulka

Luisa Schubertová

Anotace

Původně vinice usedlosti Špitálka, dnes dominantní zelená pláň uprostřed reprezentativních vil z 1. pol. 20. st. Možná pohlcující výhledy na Prahu, klid a určitá historická nedotknutelnost, nám dokázaly zachovat charakter veřejného prostoru do dnešní doby. Naší snahou bylo navázat s pokorou na tuto dominantu, proto je v projektu ponechána většinová část pro park/vinici/volnočasové aktivity. Čtyři bytové domy korespondují stavební linii podél ulice Na Kodymce a jsou umístěny na parcelách se souladnou plochou pozemku (cca 700m2) jako okolní stavby. Návrh bytového domu na nárožní parcele ulic Na Kodymce a Na Špitálce vychází z půdorysu čtverce o rozměrech 13x13m.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa