Výstava ateliérových prací

Otevřená zahrada

Kateřina Mikešová

Anotace

Řešené území se nachází v areálu základní školy Terezín. Město Terezín je charakteristické svou jasně danou urbanistickou strukturou, která je definována barokním opevněním a vytváří jeho uzavřený charakter. Řešené území se tak sice nachází na katastrálním území Terezína, avšak až za těmito pevnostními hranicemi. Návrh Otevřená zahrada se tedy snaží o propojení města s odlehlejším areálem školy a zároveň i o spojení školní budovy s jejím venkovním areálem. Projekt odstraňuje bariéry a propojuje město se školou vytvořením komunitní zahrady, díky které se areál školy stává otevřený pro komunitu a jeho využití tak nekončí v čase ukončení školních aktivit ale má své využití po celý den.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan