Výstava ateliérových prací

Stvolínky - obnova návsi

Tomáš Beneš

Tomáš Beneš – ateliér Girsa, Obnova návsi ve Stvolínkách

Anotace

Stvolínky sú obec bohatá na históriu, ale poznačená veľkým úpadkom, hlavne v 20. storočí. Tento projekt navracia centru obce jej malebný a historický ráz, dopĺňa zaniknutú zástavbu a vracia pôvodnú podobu zničeným fasádam historických domov. Cieľom je vytvoriť autentické prostredie a vrátiť návsi jej pobytovú funkciu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa