Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bydlení Holešovice

Martin Odehnal

Anotace

Bytový dům by měl pozitivně vstupovat nejen do života jeho obyvatel ale také do celkové struktury společnosti, která by měla být různorodá a pestrá ve všech směrech. Holešovice jsou jednou z nejvíce gentrifikací zasaženou čtvrtí Prahy, což vnímám jako důležitý aspekt městského života. Na tento problém reaguji návrhem široké škály bytů, které by měly být atraktivní jak pro mladou rodinu tak pro starší generace. Hmota domu plynule navazuje na původní hladinu zástavby a propojuje ji s nově definovanou hustotou města. Použitím těžkého dřevěného skeletu společně s trvanlivou plechovou fasádou se snažím o minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí. Každý byt má lodžii nebo terasu, které jsou orientovány do ulice a společně s variabilní fasádou tak oživují a zpestřují okolní prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.