Závěrečné práce

NÁBYTEK

Nováková Linda

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh modulární kolekce kancelářského nábytku a příslušenství pro společnost Kovona a.s. Cílem práce je navrhnout prvky kolekce, které si uživatel bude moci sestavit podle vlastních požadavků a různě je vzájemně kombinovat. Teoretická část práce se věnuje představení společnosti, použitých materiálů a technologií a charakteristikou kancelářských prostor a jejich vybavení. V praktické části je prezentován vývoj při navrhování, finální návrh a jeho technická dokumentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.