Výstava ateliérových prací

Solnička, pepřenka, olej, ocet

Michal Frýželka

Anotace

Prvotní návrhy menážek vycházeli spíše z organických tvarů, hledal jsem pomocí skic nějaké zajímavé pojetí, tvarosloví, tvarové řešení, hravost. Nakonec jsem se inspiroval známou a velmi starou hrou člověče nezlob se. Tento koncept mne zaujal svým minimalistickým vzezřením a rozhodl jsem se s ním dál pracovat. Výsledné provedení by mělo být jako mlýnky na sůl a pepř a nádobky na ocet a olej. Dále kostky jako solničky a pepřenky. Materiálově by měly být menážky z porcelánu - bílé kuželky a černá kostka. Nebo z barveného plastu - barevné provedení, červená, zelená, modná a žlutá. Chtěl jsem přenést hravost na jídelní stůl v restauraci nebo do kuchyně v domácnosti. Výška je cca 14 cm kuželek s průměrem 6 cm podstavy a kostka by měla mít 5cm délku jedné hrany stěny.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš