Závěrečné práce

Kulturní centrum a bydlení, Praha - Libuš

Vravcová Zuzana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Stavba sa nachádza v novo navrhnutej lokalite Libuši, v Prahe. Toto územie bude dobre prístupné vďaka plánovanému metru D a novej električkovej dráhy. Objekt je navrhnutý ako viacúčelové kultúrne centrum rozprestierajúce sa na prvých dvoch podlažiach a bytový dom pokračujúci v 3-5np. V objekte sa nachádza multifunkčná spoločenská sála, ktorá môže zastrešovať spoločenské akcie rôzneho druhu. Taktiež je tam knižnica, klubovne pre komunitný život, workshopy, dielne a pod. Vstupné foyer je prepojené s kaviarňou. Bytový dom je navrhnutý pre rodiny s deťmi a umelcov. Cieľom objektu je podnecovať väčšiu vášeň pre kultúru a umenie či už u malých detí, ktoré by v tomto prostredí kultúrneho centra vyrastali alebo umelcov, ktorí by mali neustály zdroj inšpirácie. Zároveň je mojim cieľom podporiť skutočné stretávanie sa ľudí a rozvinúť tak spoločenský život komunít v danom okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.