Výstava ateliérových prací

Bytový dům Na Moráni

Eliška Witová

Anotace

„Trojúhelníková parcela, svažitý terén, sousedství emauzského kláštera i IPR Praha v budovách Výstavby hl. m. Prahy od architekta Karla Pragera ... Možná hodně složité vstupní podmínky pro „začátečníky“. Ale stojíme si za tým, že i první projekt si může (musí) dát laťku výš, aby se student více naučil. Aby se pokusil naplnit i parcelu, kterou byste měli vůbec kdy nepovažovat za stavební. Aby se pokusil pokořit, ale zároveň použít sebevědomou postavu ve městě městského domu. Aby se pokusil v komplikované geometrii navrhnout efektivní parkoviště bez výtahu. Aby uspořádal v takovém domě běžné byty všech velikostí. Aby sledoval své okolí. Aby začal chápat, co je architektura. “Roman Koucký a Edita Lisecová

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký