Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Městský koš se zvýšenou odolností

BcA. Vojtěch Vydržel

Anotace

Jedním ze dvou semestrálních zadání bylo navrhnout Městský koš se zvýšenou odolností, který bude splňovat veškeré požadavky (sestava z co nejméně komponentů, jednoduchá manipulace, fixace k podlaze, stříška, objem 50 l) a zároveň bude esteticky fungovat v PPR i v jiných prostředích Prahy (možná určitá modifikace pro konkrétní část Prahy). Odpadkový koš navržený v duchu českého kubismu byl vytvořen v rámci spolupráce s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT. Odolnost koše je zajištěna balisticky odolným kompozitem a pozinkovaná vložka umožňuje snadnou manipulaci s odpadem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer