Výstava ateliérových prací

Městský koš se zvýšenou odolností

BcA. Vojtěch Vydržel

Anotace

Jedním ze dvou semestrálních zadání bylo navrhnout Městský koš se zvýšenou odolností, který bude splňovat veškeré požadavky (sestava z co nejméně komponentů, jednoduchá manipulace, fixace k podlaze, stříška, objem 50 l) a zároveň bude esteticky fungovat v PPR i v jiných prostředích Prahy (možná určitá modifikace pro konkrétní část Prahy). Odpadkový koš navržený v duchu českého kubismu byl vytvořen v rámci spolupráce s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT. Odolnost koše je zajištěna balisticky odolným kompozitem a pozinkovaná vložka umožňuje snadnou manipulaci s odpadem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer