Výstava ateliérových prací

Revitalizace Vinořského náměstí

Kateřina Shrbená

Anotace

Vinořské náměstí je snad spíše návsí, v každém případě ale koridorem, kterým se pouze prochází nebo projíždí. Je na co se dívat, ale není se kde zastavit. V návrhu se snažím o to, aby se na něm lidé rádi zastavovali a třeba i setkávali, a aby se jím lépe procházelo.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.