Závěrečné práce

Hostivice

Bc. Jan Kohout

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá alternativami rozvoje města Hostivice v souvislosti s variantami umístění zastávek na modernizované železnici. Návrh se ve vybrané alternativě soustředí na řešení v prostoru centra města odpovídající jeho charakteru a potřebám.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.