Výstava ateliérových prací

Pavilon pro meditaci a relaxaci

Ondřej Chmelík

Anotace

Budova navržená hlavně pro meditaci a relaxaci, na okraji pražského sídliště Baba, sousedící se zříceninou. Jde o unikátní místo s atmosférou, kterou se návrh snaží co nejvíce respektovat. Ať už svým umístěním spíše ve svahu, dále od samotné zříceniny nebo otevřeným parterem a přízemním patrem, které může být využíváno jako veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.