Závěrečné práce

JIZERNÍ VTELNO - VEŘEJNÉ PROSTORY VENKOVSKÉHO PROSTŘEDÍ

Víchová Pavlína

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá veřejnými prostory současného venkovského prostředí na příkladu středočeské obce Jizerní Vtelno. Práce předkládá vymezení a rozlišení současného veřejného prostoru obce a návrh na zlepšení stavu veřejných prostorů obce, v intravilánu i extravilánu. V důsledku plánovaného přeložení silnice první třídy, procházející jádrem obce, se návrh zaměřuje na nové možnosti využití veřejných prostorů. Tato práce se detailněji zaměřuje na návrh návsi a zaniklého sadu Višňovky. Poukazuje na problémové prvky v obci a nabízí jejich možná řešení, která vedou ke zlepšení prostupnosti a obytnosti území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.