Výstava ateliérových prací

Café Nový Šesťák

Tomáš Bašta

Anotace

Navrhovaný objekt především slouží jako místo pro trávení volného času, avšak se zde můžou pořádat různé společenské akce (např. koncert, zasedání, taneční, svatby, ostatní vystoupení apod.). Objekt tvoří – kavárna/bar, pódium, taneční parket a vyvýšené posezení. To vše kryjí 3 trojúhelníkové střechy, které jsou posazeny na masivních dřevěných sloupcích 25x25cm. Objekt je natočen tak, aby hluk z frekventovaného kruhového objezdu byl eliminován (Tzn. Natočen zdí do kruhového objezdu) a otevřený do ulice Dejvická. Celý objekt je tvořen ze dřeva, výjima ocelových hmoždíků, vrutů, hřebíků a kotvení sloupků do země. Celá stavba je proto velmi lehce odmontovatelná a znovu smontovatelná.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.