Výstava ateliérových prací

Zelený koutek

Alexandra Sorokina

Anotace

Cílem mého návrhu je přiblížit člověka zpátky k přírodě, protože jsme se od ní ve 21. století oddálili a bydlíme jako v kamenných džunglích, ale většina lidí je z toho už někdy unavená a spojení s přírodou jim chybí. Komplex se proto nachází v zelené zóně a pro bezpečnost je ohrazen pevným metalickém plotem. Tvar budovy vychází z dvoupatrových bloků a teras situovaných k jihu, východu a západu. Na sever od komplexu se nachází parkovaní, uprostřed něhož je společný zelený prostor, který je možné použít jako místo pro procházku, odpočinek či sport. Na prvním podlaží se nachází sedm bytů a také společný prostor s poštovními schránkami a místem pro kola, kočáry apod. Ve druhém patře dalších sedm bytů a kryté schodiště na střechu, kde je opět místo se zelení pro odpočinek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.