Výstava ateliérových prací

Krkonošské okruhy

Petr Matiasovits

Anotace

V měřítku malých obcí v Krkonoších navrhuji doplnění dopravní infrastruktury v rámci propojenosti mezi obcemi. Lanovka, která subtiuuje železniční napojení v místě s obtížnou dostupností. Bod, který slouží jako dopravní uzel v otázce prostupnosti a kompaktnosti jednotlivých skiareálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel