Výstava ateliérových prací

Podél řeky Ohře

Bc. Anna Homoláčová

Anotace

Hlavní koncepční myšlenkou návrhu je snaha o zvýšení atraktivity řešeného území převážně pro obyvatele města Terezína, sevřeného minulostí a negativními předsudky, a jeho propojení s jižně orientovanou obcí Bohušovice nad Ohří podél řeky Ohře. Řeka Ohře jako nejvýznamnější krajinotvorný prvek oblasti plní mnoho důležitých funkcí, přičemž návrh se primárně zabývá její funkcí ekologickou a rekreační, která je jednou z nejdůležitějších složek funkční urbánní struktury. Návrh si klade za cíl dokázat, že krásy města Terezína nezůstávají jen uvnitř hradeb, ale pokračují venku, daleko za jejich zdmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan